កសិកម្ម​បែបនេះ​ទើប​ធ្វើ​ឲ្យ​កសិករ​ក្លាយជា​…​អ្នកមាន​បាន​! គ្រាន់តែ​ដំណាំ​ការ៉ុត​១​រដូវ នៅ​ខេត្ត​មួយ​លក់​បាន​ប្រមាណ ៥០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN