ប្រធាន​គំរោង​បោសសំអាត​មីន និង​ជួយសង្គ្រោះ​ជនពិការ​ដោយសារ​មីន​នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង ផ្ទុះ​ឌុយ​សាក​ទូរ​សព្ទ័ ប្រភេទ ​iPhone ដែល​ត្រូវ​រងរបួស​ពិការ​ប្រអប់ដៃ​ធ្វេ​ង – CEN