ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ អាជ្ញាធរ​ថៃ ផ្តល់​ទិដ្ឋាការ​ឥតគិតថ្លៃ ដល់​ពលករ​ខ្មែរ ដើម្បី​មកលេង​ស្រុកកំណើត​ – CEN