បញ្ជ្រាប​ការយល់ដឹង និង​ការសម្អាត​ក្រុង​ដើម្បី​អបអរសាទរ​ទិវា​ជាតិ​ទីក្រុង​ស្អាត​លើក​ទី​៧ – CEN