កងកម្លាំង​វេ​ណេ​ហ្ស៊ុយ​អេ​ឡា​បាញ់​ស្លាប់​មនុស្ស ២​នាក់ ក្នុងការ​ប្រឈម​គ្នា​រឹង​ដឹក​ជំនួយ​ចូល​ប្រទេស​ – CEN