ក្រុមហ៊ុនមេឌា​អាក់សិន ធ្វើឲ្យ​បាក់​ខ្លោងទ្វារ​ធំ សម្រាប់​អបអរសាទរ​បុណ្យ​ទន្លេ នៅ​កំពង់ឆ្នាំង​ – CEN