​ក្រសួង​កសិកម្ម នឹង​ចាត់វិធានការ​ស្របតាម​ច្បាប់ ប្រសិនបើ​រក​ឃើញ​ដូច​ការចោទប្រកាន់​ថា ប្រធាន​មន្ទីរ​កសិកម្ម​ខេត្ត​កោះកុង លក់​ដី​រដ្ឋ​ – CEN