អាជ្ញាធររាជធានី បិទអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលកម្សាន្តរ៉ក់ ក្រោយពេលចាប់មនុស្ស ជាង៣០០នាក់ និងរកឃើញគ្រឿងញៀនជាង៥០គីឡូ – CEN