អូស្ត្រាលី សញ្ជាតិ​អៀក​ឡង់ ដុតបំផ្លាញ​សម្ភារៈ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN