យុវជន​ចាប់ពី​ក្លឹប​កម្សាន្ត​រ៉ក់ ត្រូវ​ដោះលែង​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា តែ​ទូដែក​មួយ គាស់​មក​មិនមាន​លុយ មានតែ​ថ្នាំញៀន​ – CEN