ពុល​ស្រា​នៅ​ឥណ្ឌា សម្លាប់​មនុស្ស ១៣០​នាក់ និង​ជាង ២០០​នាក់ ​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅមន្ទីរ​ពេទ្យ​ – CEN