បើ​ស្រឡាញ់​កូន ចង់​ឲ្យ​ភ្នែក​កូន​ភ្លឺ​ល្អ​ត្រូវ​ឲ្យ​ពួក​វា​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​ទូរស័ព្ទ “​ឆ្លាត​វៃ​” ពុំនោះសោត​ដូច​ករណី​ក្មេងស្រី​អាយុ​ទើប​៤​ឆ្នាំ ខាងក្រោម​…​ជា​ការព្រមាន​ទុក​ – CEN