សម្តេច​តេជោ ៖ ​គាំទ្រ និង​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​អ្នក​វិនិយោគ​មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​កាន់តែ​ច្រើន​ – CEN