គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សន្តិសុខ​លម្ហ​សមុទ្រ សម្ពោធ​ទីស្នាក់ការ​ផ្តល់ព័ត៌មាន​នៅលើ​កោះរ៉ុង​ – CEN