បង្ក្រាប​និង​ចាប់​ឃាត់​បាន​ទូក​ដឹក​បារី​គេចពន្ធ​មួយគ្រឿង ដែល​ផ្ទុក​បារី​ចំនួន ១,១២៩ កា​តុង លើក​ទី​១ បន្ទាប់​ទទួលបាន នាវា​ល្បាត​គយ​ – CEN