ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រាប់​មន្ត្រី​ឲ្យ ខិតខំ​បង្ការ ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​រាល់​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ គ្រឿងញៀន អំពើជួញដូរ​មនុស្ស​ – CEN