ទីបំផុត គីម ជុង​អ៊ុន​បាន​ធ្វើដំណើរ​មក​ដល់​វៀតណាម​ហើយ បន្ទាប់​ពី​ជិះ​រថភ្លើង​អស់​ពេល​ជិត ៣​ថ្ងៃ​ – CEN