គួរ​ប្រញាប់​ទៅ​ពេទ្យ​បន្ទាន់ បើ​អា​ការៈឈឺ​ក​របស់​អ្នក មាន​សញ្ញា​ព្រមាន​ទាំងនេះ​ – CEN