​ជនបទ​ចិន កំពុង​មាន​ចលនា​ចិញ្ចឹម “​មាន់​អភិជន​” ព្រោះ​មាន​តម្រូវការ​ច្រើន​មែនទែន​! – CEN