​ក្មេងប្រុស​ម្នាក់ ទៅ​លាង​ជើង​នៅ​ទឹក​ពាង​ក្បែរ​ផ្ទះ​ត្រូវ​ពស់​ស្រការ​ចាស់​ចឹក រង​របួស​ជើង​ – CEN