ឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ បន្ត​ទទួល​ប័ណ្ណសរសើរ​ពី​អង្គការ​អ​ភរក្ស​សត្វព្រៃ​អន្តរជា​តិ ចំពោះ​ការងារ​អភិរក្ស​សត្វ​កម្រ​ – CEN