សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការវាយតម្លៃ​ការសិក្សា ចំណេះដឹង​ទូទៅ បើ​ចេះ​ពិតប្រាកដ​ទើប​ជាប់​ – CEN