​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​វប្បធម៌ រំលឹក​កុំ​ឲ្យ​មានការ​ញុះញង់​ប្រជាពលរដ្ឋ ទៅ​រំលោភ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​ក្នុង​តំបន់​បេតិកភណ្ឌ – CEN