​រថយន្ត​ធុន​ធំ​ដែល​ឆ្លៀតឱកាស​ចូល​ក្រុង​ខុស​ម៉ោង ត្រូវបាន​ឃាត់​យកមក​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​យុន ស៊ុន​ – CEN