កម្តៅ​ខែមេសា​និង​ឧសភា អាច​ឡើងដល់​៥០​អង្សា​សេ , ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដាស់តឿន​ការរក្សា​ថែទាំ​ទឹក និង​ប្រភពទឹក និង​ការប្រើប្រាស់ សន្សំសំចៃ​ទឹក​ – CEN