ប្រហែល​ជាមាន​តែមួយ​នឹង​ទេ​មើលទៅ ម្ចាស់​បុរី រស្មី​ដួង​ច័ន្ទ ក្រុង​ប៉ោយប៉ែត ឲ្យ​អ្នកទិញ​ផ្ទះ ត្រូវ​ទិញ​ដី​ចំណីផ្លូវ​មុខផ្ទះ​ខ្លួនឯង ទើប​កាត់ឈ្មោះ​ចេញ​ជា​ប្លង់ និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ស្នាក់នៅ​ – CEN