ឃុំខ្លួន​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​៤​នាក់​និង​នារី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​លួងលោម​អោយ​ផ្ញើរ​ប្រាក់​តាម​វិង​ដើម្បី​បើក​យក​កញ្ចប់​បញ្ញើ​ពី​បរទេស​ – CEN