រថយន្ត​ធុន​ធំ​ដឹកទំនិញ បុក​ចូល​ផ្ទះ​លក់​ទូរស័ព្ទ ទាំងយប់​មិនមាន​អ្នក​ចេញមុខ​ដោះស្រាយ​ – CEN