ប្រយ័ត្ន​!!! ព្រោះ​តែ​ចង់ឲ្យ​កូន​មាន​សាច់ មាន​ឈាម ជឿ​តាម “​ថ្នាំ​គ្រាប់​ពណ៌​ច្រក​ថង់​” ពិតជា​ធាត់​មែន តែ​បន្ទាប់​មក​…​ស្តាយ​ក្រោយ​១​ជីវិត​! – CEN