អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កោះហៅម្ចាស់​រថយន្ត​ក្រឡុក​ស៊ីម៉ងត៍ អាជ្ញាធ​រម សមត្ថកិច្ច​ពាក់ព័ន្ធ​មក​ប្រជុំ​រឿង​បញ្ហា​ហាម​រថយន្ត​ធំ​ចូល​ក្រុង​នៅពេល​ថ្ងៃ​ – CEN