​ស្ទើ​ពុំ​ជឿ​ថា អណ្តើ​ភឿក ហើយ​បេះដូង​នៅក្រៅ​ទ្រូង មិន​ត្រឹម​រស់នៅ​បាន តែ​ថែមទាំង​មាន​សុវត្ថិភាព​ល្អ​ទៀតផង​! (​វីដេអូ​) – CEN