ក្លឹប​កម្សាន្ត​រ៉ុក​មាន​គ្រឿងញៀន មនុស្ស​​ជាង​២០០​នាក់​ទៀត​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ ឯ​យុវជន​ខ្មែរ​១៧​នាក់ ចិន​១៣​នាក់​បញ្ជូន​ឡើង​តុលាការ​ – CEN