បង្ក្រាប​គ្រឿងញៀន​មួយ​សំបុក​នៅ​ខេត្តកំពង់ធំ​ – CEN