សម្តេច​ក្រឡាហោម បាន​បញ្ជាក់ថា អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ពុំ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ក្នុង​ក្លឹប​រ៉ុ​ក – CEN