​លោក ស្រេង សុខា និង​លោក គឹម រស្មី ត្រូវ ACU​ បើ​កការស្រាវជ្រាវ​ – CEN