ឆ្កែ​អនាថា​១​ក្បាល​ចេះ​ដឹងគុណ ហើយ​សងគុណ​អ្នក​ដែល​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​វា​តាំងពី​…៤​ឆ្នាំមុន​ – CEN