ថៃ​លុបចោល​ជើង​ហើរ​របស់ខ្លួន​បណ្តោះអាសន្ន ទៅកាន់​អឺរ៉ុប បន្ទាប់ពី​ប៉ា​គី​ស្ថាន​បិទ​ដែនអាកាស​ បន្ទាប់​មាន​ភាព​តាន​តឹង​​​​កើន​ឡើង​ជាមួយ​… – CEN