ក្រសួងការបរទេស ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជំវិញ​ស្ថានភាព​តានតឹង រវាង កងកម្លាំង ប៉ា​គី​ស្ថាន និង ឥណ្ឌា នៅ​តំបន់​ការ​ស្មៀ​រ​ – CEN