សម្ដេច​ក្រឡាហោម ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី ដោះស្រាយ​ទំនាស់​នៅតាម​មូលដ្ឋាន ពិសេស​ទំនាស់​ដីធ្លី – CEN