ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បើក​ទូលាយ​អោយ​ពលរដ្ឋ​រាយការណ៍ នៅក្នុង​ផេ​ក​ហ្វេ​ក​បុក​ផ្លូវការ ដើម្បី​បន្ត​ដោះស្រាយ​ជួយ ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​ជូន​ពលរដ្ឋ​ – CEN