សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ដាក់បទបញ្ជា មិន​ឲ្យ​ទាហាន ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​ជម្លោះដីធ្លី​ – CEN