​ឆ្នាំ​២០១៨​ បទល្មើស​ឧក្រិដ្ឋ​ដែល​កើតមាន​នៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ ១៧៥​ លើក ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​នគរបាល​ខេត្ត​បង្ក្រា​បបាន​ស្ទើតែ​ទាំងស្រុង – CEN