បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់​មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ចិន ត្បូងឃ្មុំ , សម្តេច​តេជោ ៖ កម្ពុជា​មិន​ឲ្យ​ចិន​ត្រួតត្រា​កម្ពុជា​នោះ​ទេ ហើយ​ចិន​ក៏​មិន​ចង់​ត្រួតត្រា​កម្ពុជា​នោះដែរ​ – CEN