ឆេះ​អាគារ​ជនជាតិ​ចិន​ស្នាក់នៅ ផ្អើល​ក្រុងព្រះសីហនុ សំណាង​ល្អ​គ្មាន​មនុស្ស​របួស​ – CEN