តៃកុង​រថយន្ត​ម្នាក់​របួសធ្ងន់​នៅក្នុង​ករណី​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដោយសារ​ជាន់​ហ្វាំងរថយន្ត​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ – CEN