បើ​វា​ស្រវឹង​ហើយ​ចង់ “​ល្បី​” បែបនេះ នៅ​បិទ​ចរន្ត​ភ្លើង​ធ្វើ​ស្អី ទុក​ឲ្យ​វា​ឆេះ​…​ងាប់​ទៅ​! (វីដេអូ) – CEN