ហាម​ការបរិភោគ​អាហារ នៅក្នុង​បរិវេណ​ប្រាសាទ ក្នុងពេល​ទស្សនា​ប្រាសាទ នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ – CEN