ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ សុំ​ឲ្យ​ចិន​លើកលែង​ពន្ធ​នាំចូល​សម្រាប់​ផលិតផល​កសិកម្ម​អា​មេ​រិច​ – CEN