នគរបាល​ខេត្ត​កណ្តាល ឃាត់ខ្លួន​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន ប៊ុន​ធា អចលនៈទ្រព្យ BTR ករណី​ឆបោក​ – CEN