សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់បទសម្ភាសន៍ ជូនមន្រ្តីជំរឿន – CEN